Våra tjänster

Mer än bara markarbete i Göteborg

Markarbete är enbart en del av de tjänster vi erbjuder. Vår ambition är att täcka in så många områden som möjligt. Det ger dig som kund en tryggare väg fram till målet. Många tjänster går in i varandra och genom att anlita oss för exempelvis både markarbete och för att bygga den pool du drömt om så sparar du både tid och pengar. Vi kapar mellanhänderna, vilket gör att projekten effektiviseras och att dina kostnader i slutändan blir lägre.

Samtidigt så tummar vi aldrig på kvaliteten. Vem som helst kan genomföra ett markarbete på kort tid, men få klarar av att leverera ett högkvalitativt jobb på ett effektivt sätt. Vi har den kapaciteten, något som många av våra tidigare kunder gärna vittnar om.

markarbete

Ett urval av våra tjänster

Här är några av de områden inom markarbeten där vi kan erbjuda våra tjänster:

Infrastruktur

 • Vägprojekt – exempelvis gång- och cykelbanor
 • Exploateringsområden
 • Grundläggning av hus och bostäder
 • VA-arbeten: avlopp, dränering, dikning
 • Drift och underhåll av vägar

 

El, tele och fiber

 • Förläggning av el, tele och fiber

 

Transport

 • Transport av grus
 • Maskintransporter och specialtransporter
 • Transport av schaktmassor och förorenade massor

 

Trafikanordningar

 • TMA-skydd för alla typer av arbeten på väg
 • Vi kan ordna trafikanordningarna på ditt projekt
Ett komplett företag inom markarbeten