Våra tjänster

Mer än bara markarbete i Göteborg

Markarbete är enbart en del av de tjänster vi erbjuder. Vår ambition är att täcka in så många områden som möjligt. Det ger dig som kund en tryggare väg fram till målet. Många tjänster går in i varandra och genom att anlita oss för exempelvis både markarbete och för att bygga den pool du drömt om så sparar du både tid och pengar. Vi kapar mellanhänderna, vilket gör att projekten effektiviseras och att dina kostnader i slutändan blir lägre.

Samtidigt så tummar vi aldrig på kvaliteten. Vem som helst kan genomföra ett markarbete på kort tid, men få klarar av att leverera ett högkvalitativt jobb på ett effektivt sätt. Vi har den kapaciteten, något som många av våra tidigare kunder gärna vittnar om.

markarbete

Ett urval av våra tjänster

Här är några av de områden inom markarbeten där vi kan erbjuda våra tjänster:

Järnväg

Vi skapar säkerhet och hållbarhet inom järnväg genom att arbeta med drift och underhåll. Vi har egna erfarenheter som beställare inom detta område och vet därför att säkerheten alltid måste vara i fokus. Därför kräver vi att samtliga underentreprenörer och all personal är utbildade för att kunna utföra ett säkert arbete. Men dessa hårda kunskapskrav gäller även maskinella resurser och hanteringen av dessa.

Inom området järnväg har vi följande erfarenheter:

  • Dikning
  • Röjning av vegetation
  • Trädsäkring
  • Stängsel
  • Byte av slipers och räls
  • Vattenproblematik
  • Kanalisation
  • Anläggning
  • Plus en hel del andra arbeten i och på järnvägen

Anläggning

När det handlar om anläggning har vi samarbetat med en lång rad entreprenörer. Alltid med relevant kompetens, allt för att både vi som ansvariga för projektet och våra kunder ska kunna känna sig trygga. Vi samarbetar med både stora och små företag för att kunna erbjuda kvalitativa projektlösningar inom anläggning.

Vi erbjuder både kompetens och god service, konkurrenskraftiga priser och ett unikt serviceutbud. På det sättet har vi skaffat oss långa och återkommande kundrelationer. Vid arbetstoppar använder vi moderna maskiner med erfarna förare.

Projektledning

Vi har stor vana av att arbeta i projekt. Vi är antingen med redan från början eller när ett projekt som rör markarbeten behöver stöd. Kreativitet och okonventionella lösningar är några av våra starka egenskaper. Vi anpassar oss snabbt och ser till att projektet håller riktningen hela vägen. Vi arbetar strukturerat och målmedvetet och ser till att hålla momentum hela vägen. Detta är alltid mycket uppskattat av våra kunder, som ofta kan vara i behov av trygg och driven projektledning.

Fiber

I samarbete med flera olika beställare är vi involverade i det nationella fiberprojektet. Vi är med vid fiberprojekt i hela Sverige och är mycket konkurrenskraftiga både kvalitets- och prismässigt.

Inom fiber arbetar vi med schaktåterställning med bland annat justering, fräsning och asfaltering. Vi arbetar även med nyförläggning av stamfiber i samarbete med ett flertal entreprenörer. </p

Ett komplett företag inom markarbeten