Vi lägger grunden
för ditt byggprojekt

Hållbarhet - Effektivitet - Kundfokus

Vi lägger grunden
för ditt byggprojekt

Hållbarhet - Effektivitet - Kundfokus

Markarbete Göteborg

Ett korrekt utfört markarbete är fundamentalt för ett hållbart byggprojekt, oavsett om det handlar om att bygga hus, anlägga en pool eller om att dränera om huset.

Vi är experter på alla typer av markarbeten och vi åtar oss projekt - stora som små - över hela Göteborg med omnejd.

Vi erbjuder totalentreprenader inom markarberen med inriktning på bästa service med hög kvalitet inom dessa områden:

  • Dränering
  • Avjämning
  • Betonggjutning
  • Asfaltering
  • Marksten
  • Dagvatten

Kontakta oss om du vill ha en offert eller om du har några frågor!

Erfarna projektledare inom markarbeten

Vi är dessutom experter på markarbeten som rör järnväg, anläggning och läggning av fiber. Vi tar även uppdrag som projektledare för krävande markarbeten. Med oss får du en erfaren entreprenör som utför alla uppdrag med högsta möjliga kvalitet i fokus, oavsett storleken på jobbet.

Du når oss enklast genom att fylla i kontaktformuläret här på sidan, men du kan givetvis även ringa eller maila. Vi ser fram emot att höra av dig!

markarbete Göteborg med grävskopa

Många lyckade markarbeten genom åren

Vi har arbetat med markarbete i många år och vi kan se tillbaka på massor av lyckade projekt - något som också bevisas av att vi har massor av referenser.

Dessa referenser är en garant för dig som ny kund: du kan kontakta våra tidigare kunder och genom detta också få trygghet i att vi är företaget för ditt markarbete i Göteborg. Du får en bild av vilka vi är, hur vi jobbar och vad du kan förvänta dig av oss i samband med ditt markarbete i Göteborg. Vi hjälper gärna till med referenser till tidigare kunder.

Högsta möjliga kvalitet till bästa möjliga pris

Vi jobbar alltid effektivt och med en tanke på att kostnaden ska hållas nere och ligga på en rimlig nivå. Gällande priset så finns det emellertid ofta överraskningar i samband med ett markarbete. Vad som finns under jorden kan vara svårt att sia om innan och i vissa fall kan arbetet försvåras som en följd av steniga partier som måste sprängas bort.

Vår ambition är att alltid erbjuda dig som kund det bästa möjliga priset och om någonting skulle förändra priskalkylen under resans gång så är du också den som först får veta och som tar ställning till detta.

Anlitar du oss för ett markarbete hemma hos dig i Göteborg så kan du också använda dig av ditt Rot-avdrag. Det ger dig en möjlighet att dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Taket för Rot ligger på 50.000 kronor per år och per person. Säg till innan så drar vi beloppet redan på fakturan och sköter allt kontakt och administration med Skatteverket.

markarbete göteborg

Noggrann planering är A och O

Oavsett om det handlar om markarbete inför ett husbygge eller om det handlar om att gräva bort något skrymmande - som en större sten - på en tomt så är planeringen avgörande. Ju tidigare vi kommer in i ett projekt, desto bättre blir också det färdiga resultatet.

En av de mest avgörande faktorerna vid ett markarbete är förstås hur marken ser ut. Detta är direkt avgörande för vilken kostnad projektet kommer att få. Viss terräng är svårare att arbeta i - har du exempelvis en väldigt sluttande och bergig tomt så kommer detta att påverka prislappen och göra projektet dyrare.

Kontaktar du oss för ditt markarbete så besöker vi dig, ser över vad som ska göras, tar fram olika alternativ och hittar den lösning som passar bäst. Utifrån olika faktorer så tar vi fram en offert som du sedan kan ta ställning till.

Din trygghet som kund

För oss så handlar det om mer än att bara gräva och utföra ett markarbete. Vi vill vara en trygg punkt för dig som kund. Om det handlar om att bygga ett hus så kommer vårt markarbete att vara avgörande i livslängden för huset - det är med vårt arbete som allting börjar. Självklart så skapar detta frågor och vi gör allt för att svara på dessa. Vi är med hela vägen, förklarar och ger råd som leder till att du får en större trygghet och upplever mindre stress. Det är viktigt för oss.

Vi minimerar negativ påverkan på din tomt

En negativ effekt i samband med ett markarbete - oavsett vilket - är att det påverkar din tomt negativt. Man använder maskiner och tyngden från dessa kan leda till svåra skador på tomten. Det handlar om ett nödvändigt ont, men det är inte sällan någon tröst.

Vi försöker alltid att minimera spåren och skadorna i samband med ett markarbete. I många fall kan en bättre planering och placering av maskinerna göra att skadorna inte blir fullt lika omfattande och synliga.

Här kan man göra en stor skillnad och detta utan någon egentlig ansträngning. Vi gör jobbet, men vi gör det även med en tanke på att du ska påverkas så lite som möjligt. Skador kommer att ske och spår kommer att lämnas, men anlitar du oss för ditt markarbete i Göteborg så kommer det att handla om färre sådana. Det garanterar vi.

Vilken typ av markarbete är du i behov av?

Alla markarbeten är olika och skiljer sig i planering och tillvägagångssätt. Behöver du en dränering inför ditt husbygge, behöver du dränera om ditt befintliga hus, är du i behov av att anlägga en ny trädgård eller drömmer du om en pool på din tomt? Vi har erfarenheten, kunskapen och maskinerna för att kunna ro projektet i hamn på ett smidigt och effektivt sätt.

Vi är dessutom en mångfacetterad firma som kan driva större projekt. Du kan, som exempel på detta, anlita oss från start till mål i samband med att du ska bygga hus i Göteborg. Vi sköter allt från markarbete, gjutning av plattan, resning av hus och hela vägen fram till slutbesiktningen. Det ger dig en säker, trygg och kostnadseffektiv lösning. Välkommen till experten på markarbete i Göteborg.

Professionella markarbeten i Göteborg